VIGRX Cwestiynau Cyffredin

VigRx Cwestiynau Cyffredin

cwestiwn 1: Pa gynhwysion sydd yn VigRX?(VigRX Cwestiynau cyffredin)

ateb 1: VigRX Frequently asked question,defnyddio cynhwysion naturiol yn unig o wahanol rannau o ein planed i ddarparu'r eiddo buddiol. Mae'r cynhwysion sy'n gwneud VigRX mor effeithlon ag y mae yn cynnwys y canlynol: muira PAUMA dyfyniad rhisgl, dyfyniad rhisgl catuaba, ginseng Asiaidd coch, Epimedium dail dyfyniad, ginkgo biloba dyfyniad dail, aeron gwelwyd palmetto a Cuscuta dyfyniad hadau. Wrth gwrs, rhestr hon o gynhwysion yn agored i newid rhag ofn bod pobl o VigRX ddarganfod eiddo newydd a buddiol posibl yn y dyfodol.

cwestiwn 2: A yw VigRX cynnwys unrhyw gyffuriau fferyllol?

ateb 2: Nac oes, nad yw'n gwneud hynny. Byddai hyn yn nid yn unig yn anghyfrifol ac anghyfreithlon, ond byddai hefyd yn beryglus iawn. Cafwyd rhai achosion yn y gorffennol lle mae rhai gweithgynhyrchwyr o gynnyrch naturiol yn cynnwys sildenafil (cynhwysyn gweithredol mewn Viagra) yn eu cynhyrchion, felly o bosibl fygwth bywydau eu cwsmeriaid sy'n digwydd i gael amodau cardiofasgwlaidd. Mae hyn yn rhywbeth y byddai pobl y tu ôl i VigRX byth hyd yn oed yn breuddwydio am wneud.

cwestiwn 3: A yw'n broblem os byddaf yn defnyddio meddyginiaethau eraill ac yn awyddus i gymryd VigRX?

ateb 3: Most probably, ni fydd hyn yn broblem. sef, oherwydd ei briodweddau naturiol, Nid yw VigRX yn dybiedig i ryngweithio â chyffuriau eraill. Er enghraifft, ni wyddys y bydd unrhyw un o'r cynhwysion yn VigRX rhyngweithio ag unrhyw gyffur arall, ni waeth pa fath y gallai fod. Still, y peth gorau i'w wneud yw siarad â'ch meddyg a gofynnwch iddynt adolygu'r cynhwysion mewn VigRX yn unig i wneud yn siŵr na all ryngweithio gyda'r cyffuriau ydych yn eu cymryd ar hyn o bryd.

cwestiwn 4: A allaf gymryd gorddos ar VigRX?(VigRX Cwestiynau cyffredin)

ateb 4: It is virtually impossible to overdose on VigRX. Byddai'n yr un fath os ydych yn ceisio gorddos ar de, neu hyd yn oed yn fwy yn amhosibl gan nad oes unrhyw caffein yn VigRX allai achosi pwysedd gwaed uchel a allai fod yn bygwth bywyd. Still, you should remember that you will accomplish nothing by taking more VigRX than recommended as your body will not be able to absorb additional Vigrx plws cynhwysion that you intended to benefit from by taking more than recommended.