Cynhwysion Vigrx Plus rhaid i chi wybod

Cynhwysion Vigrx Plus

Vigrx plus Ingredients sy'n gwneud i bethau ddigwydd:Yn y bôn mae dim ond ychydig o resymau pam y VigRX plws fformiwla yw'r un gorau ar y farchnad ar gyfer enhancers gwrywaidd naturiol ac maent fel a ganlyn. For Vigrx Plus Ingredients, yr un cyntaf yw bod y fformiwla yn defnyddio'r aphrodisiacs naturiol cryfaf a'r darnau naturiol mwyaf gweithgar.

Mae'r darnau hefyd o ansawdd uchaf posibl ac maent yn cael eu prosesu fel eu bod yn cadw eu holl eiddo. hefyd, maent wedi cael eu cyfuno yn y fath fodd fel ag i gael y mwyaf allan o bob un o'r cynhwysyn. Fodd bynnag, yn y diwedd, mae'r cyfan yn dod i lawr at y cynhwysion a ddefnyddiwyd a hoffem ddweud ychydig o bethau am o leiaf y rhai sydd fwyaf pwysig.

Un o fath VigRX plws cynhwysion heb gysgod o amheuaeth dail Epimedium dyfyniad. dail Epimedium wedi cael eu defnyddio gan ddynion Asiaidd am ganrifoedd ac enw arall ar gyfer Epimedium, Daw chwyn gafr horny o stori o sut y cafodd ei sylwi ei fod yn affrodisaidd. sef, Dechreuodd rhai ffermwyr sylwi bod yn teimlo bod eu geifr gwrywaidd ddiddordeb arbennig mewn rhyw ar ôl bwyta dail Epimedium.

heddiw, mae'n un o'r aphrodisiacs perfformiad cyntaf sydd hefyd yn digwydd i gynnwys icariin, y gwir gêm-changer os gofynnwch i ni. Mae'r cynhwysyn gweithredol penodol, sef, gweithio yn yr un mor sildenafil, cyffur eich bod yn fwy na thebyg yn gwybod fel Viagra. Mae ganddo yr un mecanwaith gweithredu, Dim ond yn ei wneud mwynach, felly nid bygwth y galon a'r pwysedd gwaed.

aeron Palmetto Saw hefyd yn VigRX plws cynhwysyn sy'n gwneud pethau'n cael eu gwneud ac mae'n gwneud hyn drwy effeithio ar nifer o brosesau yn y system atgenhedlu dynion. Ar gyfer un, mae'n helpu lleihau lefelau DHT, gan felly gadw'r prostad iach maint. Mae hefyd yn helpu i gydbwyso'r hormonau yn y corff gwrywaidd ac yn gwella cynhyrchu testosterone. Yn olaf, mae'n gweithredu fel relaxer cyhyrau llyfn, ehangu'r llongau yn effeithiol yn y pidyn a chaniatáu ar gyfer gwell erections.

Cynhwysion naturiol Yn Vigrx Plus

BioperineIts cynhwysion hynod o effeithiol yn hyrwyddo lefelau nitrig ocsid, lacio'r meinwe cyhyrau llyfn y cavernosa corpws(y 2 tiwbiau silindrog hir yn y organ gwrywaidd), cynyddu llif y gwaed i'r organau gwrywaidd, gan arwain at amlwg yn fwy trwchus, erections llawnach. Mae'r boosters testosterone grymus a aphrodisiacs yn fformiwla hon, rhoi hwb i fyny 'r awydd rhywiol, a gwella iechyd a swyddogaeth rhywiol. Bioperine yw'r cynhwysyn newydd a ychwanegwyd yn ddiweddar at fformiwla hon, mae'n cynyddu'r amsugno coenzyme C10 hyd at 30%. Y cynhwysyn mawr arall Damiana yn ddefnyddiol ar gyfer mwy o ddiddordeb mewn gweithgaredd rhywiol ac ymddygiad.

Epimedium Detholiad Dail yn ddefnyddiol i gynyddu llif y gwaed yn yr organ gwrywaidd sy'n arwain gwell codi. Gingko Leaf yn fformiwla hon yn ddefnyddiol i gynyddu awydd rhywiol, cyffro, orgasm a afterglow. Mae hefyd yn gwella cylchrediad y gwaed yn y llestri bach i wella'r codi.

cynhwysion mawr eraill yw Asiaidd Red Ginseng, Muira Pauma Darnau Rhisgl, Catuaba Darnau Rhisgl a Hawthorn Berry. Mae'r holl gynhwysion hyn yn cael eu profi yn glinigol ac yn dod o hyd hynod effeithiol ar gyfer swyddogaethau rhywiol.

Muira PAUMA rhisgl a ginseng coch yn gweithredu fel aphrodisiacs yn ogystal, tra bod darnau hadau Cuscuta helpu drwy gynyddu ffrwythlondeb a virility o ddynion sy'n cymryd. biloba ginkgo yn gynhwysyn naturiol adnabyddus ac mae ei rôl yn y fformiwla VigRX yn un amrywiol, yn gweithio ar nifer o lefelau. Catuaba dyfyniad rhisgl yw'r cynhwysyn derfynol yn VigRX ac mae wedi dod yn affrodisiad chwedlonol yn y De America, yn fwyaf nodedig ym Mrasil lle mae'n hanu o. Mae hefyd yn lleddfu blinder a straen.