vigrx FAQ

vigrx FAQ

ຄໍາຖາມ 1: ຈະເປັນແນວໃດສ່ວນປະກອບສໍາໃນ VigRX?(VigRX ຖາມຕອບ)

ຄໍາຕອບ 1: VigRX Frequently asked question,ການນໍາໃຊ້ສ່ວນປະກອບສໍາທໍາມະຊາດພຽງແຕ່ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງດາວຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ VigRX ປະສິດທິພາບຍ້ອນວ່າມັນປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: muira pauma ສານສະກັດຈາກເປືອກ, ສານສະກັດຈາກເປືອກ catuaba, ໂສມ Asian ສີແດງ, Epimedium ໃບສານສະກັດຈາກ, Ginkgo ສານສະກັດຈາກໃບ biloba, ເຫັນມີເນື້ອ palmetto ແລະສານສະກັດຈາກແກ່ນ cuscuta. ແນ່​ນອນ, ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສ່ວນປະກອບນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງໃນກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນຈາກ VigRX ຄົ້ນພົບຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະເປັນປະໂຍດທີ່ມີທ່າແຮງໃນອະນາຄົດ.

ຄໍາຖາມ 2: ບໍ່ VigRX ປະກອບດ້ວຍຢາເສບຕິດຢາໃດ?

ຄໍາຕອບ 2: ບໍ່ມີ, ມັນບໍ່ໄດ້. ນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບແລະຜິດກົດຫມາຍ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ມີບາງກໍລະນີໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ຜູ້ຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດບາງປະກອບ sildenafil (ສ່ວນປະກອບທີ່ຫ້າວຫັນໃນ Viagra) ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບມີສະພາບ cardiovascular. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ VigRX ຈະບໍ່ແມ້ແຕ່ຝັນຂອງການດໍາເນີນການ.

ຄໍາຖາມ 3: ມັນເປັນບັນຫາຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນໆແລະຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ VigRX?

ຄໍາຕອບ 3: ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ອາດ​ຈະ, ນີ້ຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ. ຄື, ອັນເນື່ອງມາຈາກຄຸນສົມບັດຂອງທໍາມະຊາດ, VigRX ແມ່ນບໍ່ໄດ້ supposed ກັບການພົວພັນກັບຢາເສບຕິດອື່ນໆ. ຕັວ​ຢ່າງ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີການສ່ວນປະກອບສໍາໃນ VigRX ຈະພົວພັນກັບຢາເສບຕິດອື່ນໆ, ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງສິ່ງທີ່ປະເພດມັນອາດຈະເປັນ. ຍັງ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດແມ່ນເພື່ອສົນທະນາກັບທ່ານຫມໍຂອງທ່ານແລະບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົບທວນຄືນສ່ວນປະກອບສໍາໃນ VigRX ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວ່າມັນບໍ່ສາມາດພົວພັນກັບຢາເສບຕິດທີ່ທ່ານກໍາລັງກິນໃນປັດຈຸບັນ.

ຄໍາຖາມ 4: ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ overdose on VigRX?(VigRX ຖາມຕອບ)

ຄໍາຕອບ 4: ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ virtually ກັບ overdose on VigRX. ມັນຈະເປັນຄືກັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະ overdose ຊາ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງເປັນໄປຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ມີ caffeine ບໍ່ມີໃນ VigRX ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນໂລຫິດສູງທີ່ອາດຈະເປັນຊີວິດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່. ຍັງ, ທ່ານຄວນຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຈະສໍາເລັດບໍ່ມີຫຍັງໂດຍການກິນ VigRX ຫລາຍກວ່າແນະນໍາໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລະງັບເພີ່ມເຕີມ Vigrx plus ສ່ວນປະກອບສໍາ ທີ່ທ່ານມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂດຍການຫຼາຍກ່ວາຄໍາແນະນໍາ.